• DOTACJE
 • 29.05.2022

Moje Ciepło 2022 – program dopłat do pomp ciepła Nowy Sącz

29 kwietnia 2022 r. ogłoszono nabór wniosków w ramach programu „Moje Ciepło”, przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to program dotacyjny na zakup i montaż pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Dofinansowanie w programie będzie odbywać się w trybie ciągłym do 31.12.2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Do kogo skierowany jest program Moje Ciepło?

Program „Moje Ciepło” skierowany jest do wszystkich osób fizycznych, które chcą do nowych budynków jednorodzinnych zakupić oraz zainstalować pompę ciepła. Co istotne zgodnie z regulaminem projektu: „nowy dom” to budynek, co do którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Na dofinansowanie mogą również liczyć osoby, które złożyły już takie zawiadomienie lub wniosek, lecz miało to miejsce nie wcześniej niż 1 stycznia 2021r. Co również ważne, dotacja dotyczy zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, czyniąc program komplementarnym z Programem Czyste Powietrze.

Jaka jest wysokość dofinansowania na pompy ciepła?

Dopłaty do pomp ciepła mają pokrywać do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na wyższe dofinansowanie – do 45%. W przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7.000 zł; a w przypadku gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21.000 zł. Program umożliwia refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku. Należy pamiętać o tym, że w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest rozpoczęcie przedsięwzięcia oraz zakończenie inwestycji. Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowalnych regulują jakie koszty i w jakim procencie mogą być rozliczane:

 • koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła
 • koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (max 5 proc.)

Możliwe kwoty dotacji
Źródło: https://www.mojecieplo.gov.pl/

Jakie warunki musi spełniać budynek?

Podwyższony standard energetyczny budynku to podstawowy warunek, który musi spełniać nieruchomość. Co to oznacza w praktyce? Roczna wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej może osiągnąć maksymalnie:

 • 63 kWh/m2 w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r.
 • 55 kWh/m2 rocznie dla wniosków złożonych w kolejnych latach

Oznacza to, że dofinansowanie otrzymają wyłącznie właściciele nowych budynków o wysokiej efektywności energetycznej.

Budżet programu

Budżet całego programu to 600 mln zł. Według szacunków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wystarczy na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła w 57 tys. domów. Finansowanie programu pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego, nowego unijnego narzędzia dla 10 krajów stojących przed największymi wyzwaniami w realizacji unijnych celów redukcji CO2.

Nabór wniosków do programu Moje Ciepło

Wnioski składa się w formie elektronicznej przez stronę https://gwd.nfosigw.gov.pl/ Należy pamiętać, że pula środków jest ograniczona.

Jakie są etapy rozpatrywania wniosków?

 • rejestracja wniosku w NFOŚIGW, która trwa do 3 dni od przesłania wniosku w https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • w ciągu 60 dni od daty rejestracji wniosku następuje jego ocena
 • w przypadku niezgodności z programem priorytetowym odrzucenie wniosku, w razie potrzeby wezwanie wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów (beneficjent ma na to 10 dni)
 • kontrola prawidłowości wykonania oceny wniosków wg kryteriów dostępu i jakościowych, która trwa do 20 dni
 • poinformowanie Beneficjenta o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz umieszczenie wniosku na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
 • podjęcie przez Zarząd NFOŚiGW uchwały o dofinansowaniu inwestycji i zawiadomienie wnioskodawcy o przyznaniu dotacji na pompę ciepła
 • zawarcie umowy o dofinansowaniu inwestycji

Inne programy dofinansowujące pompy ciepła

Oprócz Mojego Ciepła można również ubiegać się o dofinansowanie pomp ciepła w ramach IV edycji programu Mój Prąd. W ramach nowej wersji programu Mój Prąd 4.0 dotacja obejmie nie tylko instalacje i pompy ciepła, magazyny energii elektrycznej, jak i systemy zarządzania energią w domach.

Moje Ciepło – dotacje na pompy ciepła w Nowym Sączu

Jesteśmy w stanie dobrać najlepsze rozwiązania i urządzenia, jak i doradzić w kwestii dotacji i programu. Nasza oferta skierowana jest do osób, które wszystkie etapy programu poprowadzić chcą w jednej Firmie, uzyskując tym samym chronologiczne kompletowanie dokumentacji od ,,a” do ,,z” w jednym miejscu spójne z zakresem wykonywanych prac. Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy pomóc Ci w uzyskaniu dotacji: https://instor.pl/kontakt/

Udostępnij artykuł: