• FOTOWOLTAIKA
  • 04.03.2021

Mój prąd 3.0 wszystko co musisz wiedzieć

1 lipca 2021r wystartowała trzecia edycja programu Mój Prąd wspierająca mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Oczekiwany od grudnia 2020 roku Mój Prąd 3.0. od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wreszcie wystartował! Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Główna zasada programu, czyli dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW została niezmieniona. Zmieniły się jednak inne warunki programu, takie jak wysokości dotacji, pojawił się nowy generator wniosków, a także konieczność umieszczenia tabliczki informacyjnej o uzyskaniu wsparcia z programu.

 

Ile wynosi dofinansowanie w programie Mój Prąd 3.0

Dopłata do instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0 może wynieść maksymalnie 3000 zł.  Nie może jednak przekroczyć 50% kosztów całej instalacji.  Łączna pula dotacji wynosi na razie 534 000 000 zł. Możliwe jednak, że po jej wyczerpaniu zostanie zwiększona.

Nabór wniosków przewidywany jest od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020 r.

Mój Prąd 3.0 – dla kogo?

Dotacja Mój Prąd 3.0 jest wyłącznie dla osób fizycznych, które wytwarzają energię na własne potrzeby i mają podpisaną umowę z zakładem energetycznym.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 3.0 można złożyć w ramach instalacji zakupionych od 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku. Wsparcie będzie można uzyskać na instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW.

 

Dokumenty których potrzebujesz:

Aby otrzymać dofinansowanie, potrzebne są dokumenty w wersji elektronicznej:

  • Kopia faktury / faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej – jeśli w jednej kategorii inwestor posiada więcej niż jedną fakturę, powinien je zeskanować do jednego pliku lub skompresować do jednego pliku (np. zip).
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano – według wzoru
  • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie – według wzoru

 

 

Udostępnij artykuł: